Get Adobe Flash player
Home มารู้จัก "Natural Focus"

เราเป็นใคร?

เราเป็นใคร?Natural Focus ก่อตั้งขึ้นจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (www.hadf1985.org) ซึ่งทำงานด้านพัฒนาชุมชนในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2529 ภายใต้ปรัชญาของการเคารพภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่า รวมทั้งการให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มที่
ชาวบ้านและมูลนิธิฯต่างก็มีความสนใจในการสำรวจหาศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ชาวบ้านสามารถจะนำมาใช้ในการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมทั้งในด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นแหล่งที่สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการหารายได้เสริม ทำให้ชาวบ้านสามารถลดการพึ่งพาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีคุณภาพต่ำและการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชุมชนภูเขาสู่เมือง ผลกำไรที่ได้รับส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ไม่เพียงแต่ชาวบ้านและหมู่บ้านที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังสามารถมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ การพักกับครอบครัว และ การจ้างแรงงานในฐานะผู้นำเที่ยว ผู้รู้ และผู้ชำนาญในท้องถิ่น

สำนักงานของ แนเชอรัล โฟกัส ตั้งอยู่ในตัวอำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งโอบล้อมไปด้วยภูเขาลูกน้อยใหญ่ ท่ามกลางความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและอบอวลไปด้วยประเพณี วัฒนธรรมของผู้คนต่างชาติพันธุ์ นอกจากนี้ บ้านใกล้ฟ้าหรือศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและวัฒนธรรมสำหรับชนเผ่าซึ่งตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับการประชุม การอบรมสัมนา การศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ การจัดค่ายสำหรับเด็กนักเรียนและนักศึกษา

Last Updated (Wednesday, 13 October 2010 18:16)

 
extra medrol 4mg dosepak lidocaine local dose kg james arjuna coumadin cranberry juice st louis paxil lawyers viagra headache nitrofurantoin macrocrystals msm and asthma proscar plus flomax amoxicillin strep throat urology treatment of ic prednisone tenormin contraindication alcohol cost of viagra dog aspirin dose antibiotic generic cephalexin lamictal and weight does effexor xr cause weight gain phentermine adipex diet columbus georgia do you lose weight on accutane aleve vs ibuprofen ampicillin and cloxacillin infusion bioequivalence study get prescription for vicodin hydrocodone indocin yellow stool tramadol dosages amazon thunder acai purim e-cards how fast does meridia work clomid challenge test alert fosamax liquid viagra lilly zyprexa non presciption viagra replacements propecia for less drug phentermine phentermine no prescribtion needed ultram no prescription super ginseng neurontin and alcohol recreational vicodin zofran otd phentermine price contents of valtrex ladies viagra seroquel for anxiety delsyum and benadryl advantages of prednisone over hydrocortisone singulair indications lower respiratory tract inflammation l-arginine hci biaxin dosage no prescription yasmin xanax images children taking seroquel topamax generic compare oxycodone to hydrocodone phenergan dm tadalafil generic mixing cocaine and xanax prevacid special $25.00 rebate offer yello phentermine fast phentermine 30mg how does it work prilosec dosage generic for actos north american ginseng augmentin antibiotic plavix depression amoxicillin dose propecia nizoral xanax g 3719 protonix patent litigation cialis prescription goji acai hoodia success pics m363 hydrocodone im lorazepam with diphenhydramine cheap valium si seroquel and restless leg syndrome sprinkles prevacid seroquel ingredients did remeron help anyones anxiety cheap viagra online at where can i purchase phentermine serevent mmad vigrx plus testimonials tramadol great buy side affect of prednisone accutane birth defects lexapro cause weight gain omeprazole magnesium how to make lidocaine cream hydrocodone online cod utah zyprexa lawyers crestor medicine ginseng product singulair price viagra pay pal viagra pill effexor abuse protonix medicine does soy affect taking synthroid ginseng benefit lorazepam no prescription international valium effects on fetus wellbutrin xl dosage i need to buy vicodin online cost of prozac order soma buy meridia without prescription nexium coupon fosamax problems dosage for l-tryptophan paxil lawyers southern california hoodia risks after tamoxifen prometrium pregnancy neem shampoo lamictal gaba flomax for females valtrex no prescription no script xanax fluoxetine alcohol phentermine over night without prescription manos valium books on valium will 2 hydrocodone get you high bactrim lawsuit xenical before and after pictures feelings on ambien zoloft and oxycodone okay ways to smoke hydrocodone cymbalta and headaches best way to stop hydrocodone azithromycin and nexium how does valium work